SuccessLAB

Biznesam

 • Ienesīgam un uzticamam
 • Elastīgam un efektīvam
 • Enerģiskam un iedvesmojošam

Personībai

 • Mērķtiecīgai un proaktīvai
 • Elastīgai un kaislīgai
 • Harmoniskai un veselai

Ģimenei

 • Laimīgai un mīlošai
 • Atbalstošai un smaidošai
 • Bagātai un pilnvērtīgai

SuccessLAB© panākumu sistēma

Kompleksa risinājums. Sistēmas pieeja

Uzzināt vairāk

Par koučingu

Posted by
/ / 2 Comments

Koučings ir efektīga sadarbības metode starp profesionālu kouču un klientu, tā, lai šajā procesā klients sasniegtu vislabāko rezultātu jeb mērķi.

Mums patīk, ka šī metode vieglā, iedvesmojošā un radošā veidā palīdz sasniegt konkrētus un negaidīti augstus rezultātus.- SuccessLAB

Klients mērķa sasniegšanas procesā spēcīgi:

 • attīstīta savu ģenialitāti,
 • atklāj jaunus veidus kā iegūt iedvesmu,
 • apgūst jaunus un vieglus mācīšanās (iemācīšanās) veidus,
 • personīgi izaug,
 • kļūt efektīgs visās jomās un sasniedz izvirzītos mērķus,
 • dzīvo čempiona dzīvi.

Pasaulē pastāv dažādas koučinga skolas un virzieni. Kouča profesionālo izglītību esmu apguvis pasaulē lielākajā koučinga skolā – Ēriksona Koučinga Koledžā (Erickson College International & Erickson Coaching International), kas dibināta 1980.gadā un atrodas Kanādā. Sīkāk par termina koučs un koučings skaidrojumu, koučinga rāšanās vēsturi, attīstību lasiet Koučinga vēsture un attīstība no www.mind.lv

Koučinga mērķis ir palīdzēt cilvēkam atvērt viņa iekšējo potenciālu, noskaidrot viņa galvenās vērtības un augtāko mērķu redzējumu, un iemācīties efektīgi realizēt jebkurus dzīves projektus. Tie var būt jaunas prasmes apguve vai atbrīvošanās no kāda kaitīga ieraduma vai jauna biznesa palaišana.- Merilina Atkinsone, ECI dibinātāja un prezidente

Daži svarīgākie fakti par Ēriksona Koučinga Koledžu (Erickson Coaching International jeb ECI)

 • ECI piedāvā vairāk kā 20 profesionālās apmācības programmas un apmāca koučus, trenerus, psihologus, vadītājus un biznesa īpašniekus tādās jomās kā attīstība, pārmaiņu vadība, līderība, komandas rezultātu paaugstināšana, uzņēmumu vadība, cilvēkresursu vadība, u.c.
 • ECI katru gadu absolvē vairāki tūkstoši sertificētu kouču visā pasaulē.
 • ECI pārstāvniecības ir 45. pilsētās, 28. valstīs, pasaules 4. kontinentos.
 • 2009. gadā  ICF (International Coaching Federation) ECI kouču apmācības programmu “Koučinga māksla un zinātne” (“The Art & Science of Coaching”) atzina par Koučinga Zelta Standartu.
 • Kopš 2011.gada Ēriksona Koučinga Koledža (Erickson Coaching International) ir lielākā kouču apmācības iestāde pasaulē.
 • ECI misija “CHANGING THE WORLD ONE CONVERSATION AT A TIME!”
 • Papildus informāciju iespējams iegūt www.erickson.edu un www.erickson.org.ru

Ēriksona koučings atšķiras ar to, ka nav direktīvs un balstās uz Miltona Ēriksona (Milton Hyland Erickson) ģenialitāti atverošiem principiem.

Mums katram ir visi nepieciešamie resursi, lai realizētu iecerēto. Svarīgi ir šos resursus pareizi atvērt.- Merilina Atkinsone, ECI dibinātāja un prezidente

Pastāv individuālais un grupas koučings, kuri dalās sīkāk.

Individuālais (vienam cilvēkam): 

 • Personīgais koučings
 • Vadītāja (SEO) koučings
 • Kvalitātes vadības (TQM) koučings
 • Personāla vadības koučings
 • Stratēģiskās plānošanas koučings (arī komandas)
 • Koučings politiķim jeb politiskais koučings Kas ir politiskais koučings?
 • Kreatīvu ideju ģenerēšanas koučings
 • Fitnesa jeb veselības koučings
 • Koučings veiksmīgam pārdevējam      Kas ir pārdošanas koučings jeb kā paaugstināt pārdošanu?
 • Dzīves līdzsvara (harmonijas) koučings
 • Laika plānošanas koučings
 • Panākumu sasniegšanas koučings
 • Garīgās izaugsmes koučings
 • un simtiem citu specializāciju

Grupas (vienlaicīgi ar diviem un vairāk cilvēkiem):

 • Komandas koučings
 • Ģimenes koučings
 • Vecāku koučings

Kā arī koučingu iedala biznesa un dzīves līdzsvara (lifecoaching) koučingā.

Aizērt Visvērtīgākas un efektīgākās ir sarunas “dzīvajā”, tāpēc zvaniet:

profesionālam Ēriksona koučam-izaugsmes trenerim Armandam (+371) 26 32 26 66 vai arī

rakstiet uz e-pastu: success[at]successlab.lv

logo for web

email

Mums uzticas: