SuccessLAB

Biznesam

  • Ienesīgam un uzticamam
  • Elastīgam un efektīvam
  • Enerģiskam un iedvesmojošam

Personībai

  • Mērķtiecīgai un proaktīvai
  • Elastīgai un kaislīgai
  • Harmoniskai un veselai

Ģimenei

  • Laimīgai un mīlošai
  • Atbalstošai un smaidošai
  • Bagātai un pilnvērtīgai

SuccessLAB© panākumu sistēma

Kompleksa risinājums. Sistēmas pieeja

Uzzināt vairāk

Koučš Armands Melvags

Posted by
/ / Leave a comment

 No koučinga, kuru vadīja Armands Melvags, es iemācījos kā sevī radīt jaunus un labus ieradumus, guvu svarīgas atziņas kā noturēt harmoniju ikdienā, pēc kā tik ļoti tiecos. Sapratu, ka bieži vien tas, kas liekas grūti aizsniedzams un sarežģīts, patiesībā ar vienkāršām darbībām īsā laikā ir iegūstams, apzinājos, kas manā dzīvē sagādā vislielāko baudu.

Pēc koučinga sesiju beigām jau ir pagājuši vairāki mēneši, bet mana dzīve turpina uzlaboties, precīzāk – kā rezultāts manām darbībām ir dzīves kvalitātes uzlabošanās visās sfērās, par ko pateicīgs esmu arī koučam un viņa organizētajam darbam kopā ar mani. Piemēram, tad, kad es izveidoju savas ikdienas režīmu tādu, lai spētu pietiekoši labi atpūsties naktīs, un mērķtiecīgi izpildīju to ikdienā, sajutu, ka esmu kļuvis daudz darbspējīgāks un vajadzības gadījumā spēju strādāt aptuveni 1,5 reizes vairāk nekā iepriekš. Dažas no koučinga sesijās pielietotajām tehnikām man nebija skaidri saprotamas, bet kas, manuprāt, bija pats svarīgākais – koučinga laikā es iemācījos vēl vairāk atbildes meklēt sevī kā arī daudz detalizētāk analizēt savas darbības un plānus, kā rezultātā spēju būtiski uzlabot savu dzīvi.

Mums ir jāmāk gan patstāvīgi, gan komandā pieņemt lēmumus, kas ietekmēs mūsu dzīves nākotnē, tāpēc koučinga sesijas ar Armandu bija ļoti vērtīga pieredze un treniņš tam, tāpēc esmu ļoti pateicīgs, ka man bija šī iespēja.- Kaspars Parfenovičs /uzņēmējs/

email

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Mums uzticas: