SuccessLAB

Biznesam

 • Ienesīgam un uzticamam
 • Elastīgam un efektīvam
 • Enerģiskam un iedvesmojošam

Personībai

 • Mērķtiecīgai un proaktīvai
 • Elastīgai un kaislīgai
 • Harmoniskai un veselai

Ģimenei

 • Laimīgai un mīlošai
 • Atbalstošai un smaidošai
 • Bagātai un pilnvērtīgai

SuccessLAB© panākumu sistēma

Kompleksa risinājums. Sistēmas pieeja

Uzzināt vairāk

Politiskais koučings

Posted by
/ / Leave a comment

Pēdējos gados mūsu mīļajā valstī kultivētā politika un ar to saistītās darbības, ir zaudējusi lielu vēlētāju interesi. Tāpēc, lai uzrunātu un ieinteresētu elektorātu daudzas partijas, un ar tām saistītās organizācijas pielieto ne visai ekoloģiskas “akcijas”, lai neteiktu vairāk – destruktīvas darbības.

 • Vai tā ir vienīgais veids kā piesaistīt velētājus?
 • Vai tas ir labākais politikas attīstības ceļš?
 • Vai tā mēs uzcelsim ziedošu un plaukstošu Latviju?

Izrādās, ka ir citas metodes un arī vieglāki ceļi kā sasniegt rezultātu. Viens no tiem ir politiskais koučings jeb koučings politiķiem.

Vēlēšanas ir kā izsole, kur balsotāji vai nu tajā piedalās, vai nepiedalās! Ja tomēr izlemj piedalīties, tad cik ir gatavi maksāt par konkrētu „preci” – politiķi?! Ikdienā mēs katrs piedalāmies šādās izsolēs – pērkam dažādas preces un pakalpojumus. Te nav nekā amorāla – mēs vairāk vai mazāk apzināti meklējam tieši sev vērtīgāko un noderīgāko! Šī mūsu vērtību izvēles sistēma attiecās kā uz materiālām lietām, tā arī uz nemateriālām. Par savām, mums svarīgām vērtībām mēs esam gatavi maksāt, nedomājot par cenu. Par pārējo – ignorējam vai kaulējamies! Atklāt šīs vērtības, kuras uzrunā pircēju ir māksla un vienlaicīgi panākumu atslēga! Līdzīgi tas notiek gan biznesā, gan pirmajā randiņā, gan arī politikā. Atklāt savas personīgās vērtības ir milzīgs solis savas dzīves kvalitātes un krāsainības kardinālai palielināšanai! Šajā procesā rodas tīra skaidrība, milzīga enerģija, pārliecināta uzticība SEV jeb citiem vārdem – motivācija. SuccessLAB, SIA kouči un biznesa treneri atbalsta klientu atrast šīs vērtības, pārvērst tos produktos un efektīvi ieviest ikdienas procesos, komandā.

Gan jaunie, gan arī pieredzējušie politiķi izdzīvo divus cikliskus etapus – pirms un pēc vēlēšanām. Precīzi apzinoties esošo situāciju un savu vietu politiskajā pasaulē, izvērtējot reālās iespējas vēlēšanās un nospraužot politiskās attīstības stratēģiju – ikvienam politiķi kļūst skaidrs, ka ir nepieciešams precīzs un efektīvs rezultātu sasniegšanas plāns.

Pirmajā iepazīšanās koučsesijā tiek noskaidroti un detalizēti mērķi. Lai arī dažreiz šie mērķi ir jau zināmi, tomēr rūpīgi izpētot tos, izrādās, ka to ir daudz vairāk un daudz dziļāki, kā iepriekš bija domāts. Vienīgā būtiskā atšķirība – cik vēlētāju balsis politiķim jāiegūst un kādās vēlēšanās (pašvaldības, Saeimas) vēlas kandidēt politiķis. Parasti pēc īsto mērķu noskaidrošanas darba politiķim ir daudz vieglāk veidot savu priekšvēlēšanu kampaņu – jo skaidrāks mērķis, jo vieglāk tos sasniegt.

Pārējie visbiežākie jautājumi jeb pamata pieprasījumi ir:

 • Kā iegūt vēlētāju uzticību?
 • Kā iegūt politiķa atpazīstamību?
 • Kā sastādīt efektīvu un drošu priekšvēlēšanu programmu?

Šo un citus jautājumus (kouči profesionālajā valodā sauc par pieprasījumu) veiksmīgi risina koučsesiju laikā. Katrs no šiem pieprasījumiem pieprasa rūpīgu izpēti un izskatīšanu, kā arī individuālu pieeju.

Tādus pieprasījumus kā:

 • Kur atrast finansējumu?
 • Kā piesaistīt …? neaprakstīšu, jo tie atrisinās darba procesa gaitā.

Vismaz 50% no kopējiem panākumiem vēlēšanās ir atkarīga no skaidras atbilde uz jautājumu „Kā iegūt vēlētāju uzticību?

Atbilde uz šo jautājumu ir supersvarīga katram politiķim neatkarīgi no viņa pieredzes un politiskās karjeras stāža. Ik pēc četriem gadiem vēlētāju uzticība ir svarīgākā atslēga, lai atvērtu vēlēšanu uzvaras durvis, bet tās atslēgšanai ir jāgatavojas jau laikus. Mana iepriekšējo koučsesiju pieredze rāda, neatkarīgi vai tas ir iesācējs vai jau ilggadējs spēlētājs politikā – vēlētāju uzticību var iegūt ar konkrētām darbībām. Koučsesijās rūpīgi izstrādā, atrod visus šos darbību variantus un izvēlās pašus labākos un aktuālāko. Bieži politiķis pat neapzinās cik daudz iespēju vēl viņam ir pieejamas, pie tam, tādas, kas rada, nevis ārda. Šajā procesā sāk izkristalizēties pirmās vērtības, kas spēj uzrunāt vēlamo politisko spektru.

Jebkuram politiķim ir svarīgas tikšanās ar vēlētajiem un atbildot uz jautājumu: „Ko Jūs uzskatiet par pašu svarīgāko, tikšanās (pārrunu) laikā ar vēlētājiem?” seko ļoti garš atbilžu saraksts. Ja šo sarakstu sakārtojam pēc prioritātēm veidojas precīzs un efektīgs plāns. Kā prakse rāda, šāds plāns ir ērts, pieņemams un pats galvenais – rezultatīvs konkrētam politiķim.

Lai vēlētājus piesaistītu savā pusē nepietiek tikai ar lieliskām komunikācijas prasmēm, svarīgi ir būt publiski aktīvai un atpazīstamai personai. Šeit ir svarīgs jau otrs politiskā koučinga pieprasījums – politiķa atpazīstamība un imidžs. Galvenais jautājums vai pat problēma ir šāda – „Līderi ar kādām īpašībām un raksturojumu vēlas redzēt vēlētāji savā ciematā, pilsētā, novadā, valstī?

Čempions

Atbilžu saraksts uz šo jautājumu ļoti cieši savijās ar trešo pieprasījumu „Mana vislabākā priekšvēlēšanu programma”.

Strādājot pie priekšvēlēšanas programmas izstrādes klientam – politiķim ir precīzi ir jānoskaidro īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa mērķi, kā arī šo mērķu sasniegšanas kontroles mehānismi (cik daudz bija paredzēts un cik reāli ir sasniegts konkrētā laika posmā). Protams, ka pati priekšvēlēšanu programma un tās efektivitāte palielinās arī no tā, kādi resursi un cik laika ir palicis līdz vēlēšanā. Jo agrāk sastāda, jo plašāka un elastīgāka ir pati programma, jo labāku un paredzamāku rezultātu var sasniegt vēlēšanās.

Priekšvēlēšanu kopējo plānu sastāda sīkāk pa mēnešiem un katru mēnesi vēl sīkāk pa nedēļām, dienām. Ļoti svarīgi atgādināt un noskaņot klientu – politiķi atcerēties par visiem esošiem resursiem, par visiem cilvēkiem, kas var viņu atbalstīt. Arī politiķim ir ļoti būtiska komanda un tieši šajā kopējā sadarbībā slēpjas panākumu otrā atslēga. Kā mēs jau zinām, jo diženās mērķis, jo būtiskāka komanda! 

Successfull_Team

Jo diženāks mērķis, jo būtiskāka komanda!

Lai maksimāli daudz iegūtu no visiem pieejamiem un iespējamiem resursiem ir svarīgi uzdot politiķiem jautājumus no neierasta skatu punkta. Īstais jautājums īstajā vietā ir vismaz 50% no sasniegumiem, jo veicina vajadzīgās atbildes rašanos, lai sasniegtu vēlamo rezultātu.

Lai politiķis/-ķi sasniegtu patiesi augstus rezultātus vēlēšanās mēs pielietojot politisko koučingu strādājam un atrisinām šādus galvenos pieprasījumus:

 • Kā sastādīt efektīvu priekšvēlēšanu kampaņas plānu?
 • Ar kādiem veidiem var iegūt vēlētāju uzticību?
 • Kādam man/mums jābūt politiķim/-iem, lai tas paliktu vēlētājiem spilgtā atmiņā?
 • Kādam man/mums jābūt, lai uzvarētu tuvākajās vēlēšanās?
 • Kā sastādīt savu individuālo politiķa attīstības plānu pielietojot veiksmīga politiķa apļa tehniku?
 • Kā aizsargāt sevi no politiskiem „nesmukumiem”?
 • Kā izveidot uzticamu komandu vēlēšanās?
 • Kā mūsu vissvarīgākam resursam – partijai efektīvi strādāt sinerģiskā komandā, lai sasniegtu kopējo mērķi?
 • Kā izveidot harmonisku dzīvi – dzīvot pilnvērtīgu dzīvi pat aktīvajā priekšvēlēšanu laikā?
 • Kā pilnvērtīgi atjaunot savus spēkus?

Politiskam koučam ir svarīgi profesionāli zināt gan individuālo, gan komandas koučingu, kā arī pašus politiskos procesus.

Mūsu galvenie politiskā koučinga uzdevums ir:

 • parādīt politiķim, ka viņam ir visi nepieciešamie iekšējie resursi, ar kuriem viņš var sevi izaicināt sasniegt augstus rezultātus vēlēšanās,
 • atklāt jaunas iespējas, resursus un risnājumus,
 • iegūt skaidrību, pārliecību, enerģiju,
 • atbalstīt un palīdzēt būt tādam, lai vinnētu vēlēšanās,
 • sagatavot pārrunu vadīšanā,
 • politiķa komandas efektivitātes palielināšana,
 • atrast dzīves līdzsvaru. 

Puzzle-Apple-24Pasaule mainās, un panākumus sasniedz tie, kas rada – vērtības, ieguvumus, pozitīvas un taustāmas izmaiņas. Protams, arī tie, kas radot sev panākumus domā ilglaicīgi. Radot domā par apkārtējiem. Informācijas aprite notiek milzīgā ātrumā un apjomos, lai to apstrādātu mēs pielietojam ar vien jaunākas tehnoloģijas. Kā mēs apstrādājam un apgūstam mūsu sajūtas, emocijas, mūsu idejas un citu potenciālu?

Ja salīdzina visas dzīvās radības pēc fiziskām spējām, tad izrādās, ka mēs cilvēki neesam paši ātrākie, veiklākie, izturīgākie. Bet, mūsu radošā izpausme kopā ar prātu ir konstruējusi velosipēdu, vēlāk auto, lidmašīnas, akvalangus un daudz ko citu. Ar šīm ierīcēm mēs gan kļūstam paši, paši ātrākie, veiklākie un izturīgākie! Koučings, kā metode sniedz to pašu mūsu prātam, personībai, emocionālam klimatam, radošajai izpausmei ko dzīvai būtnei – cilvēkam velosipēds, auto, lidmašīna. Šī metode atļauj daudz pilnīgāk efektīvi pielietot mūsu potenciālu un ievērojami paaugstināt mūsu lietderības koeficientu. Tas izpaužas mūsu darbos, sajūtās un prāta skaidrībā. Tāpēc pasaulē šo metodi pielieto arvien vairāk un plašāk. Tāda ir tendence pasaulē, kur pielieto koučingu dažādās sfērās, jo ar šo metodi sasniedz negaidīti augstus rezultātus.

Mēs to darām, jo vēlamies dzīvot sakārtotā, drošā un pārtikusī valstī! Mēs to novēlam ikvienam un tāpēc mēs radām!

Armands_Melvags

Raksta autors SuccessLAB vadītājs Armands Melvags, profesionāls biznesa un komandu koučs, personības izaugsmes koučs, biznesa treneris.

email

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Mums uzticas: