SuccessLAB

Attiecību koučings

  • Vadītājam un komandai
  • Ideju ģenerēšanai un īstenošanai
  • Stratēģiju izstrādei un ieviešanai

Treniņi jums

  • Vadītājam un personālam
  • Jaunu iemaņu apgūšanai
  • FUN'am un rezultātam

atRisinājumi

  • Pareizai idejai - pareizs instruments
  • Skaidrība procesos
  • IT sistēmas palīdz

SuccessLAB© panākumu sistēma

Kompleksa risinājums. Sistēmas pieeja

Uzzināt vairāk

Ģimenei

Katras radīšanas sākumā ir doma un izteikts nodoms. Vārdi patiesi RADA!! Tieši atverošie jautājumi rod atbildes un konkretizē apzinātu nodomu, lai sāktos pats radīšanas process!!

“Ja mana būtu viena stunda laika, lai atrisinātu problēmu, no kuras tieša risinājuma būtu atkarīga mana dzīve, tad es pirmās 55 minūtes veltītu atbilstoša jautājuma formulēšanai. Tad, kad man būtu atrasts īstais jautājums, es varētu šo problēmu atrisināt daudz īsākā laikā nekā 5 minūtes.- Alberts Einšteins

Uzdrošinieties arī Jūs BŪT savas dzīves apzinātiem RADĪTĀJIEM! Vairojiet sev vēl vairāk patiesus panākumus, prieku un mīlestību uzdodot atverošos jautājumus!! Kā piemēram:

– Ko es pašlaik radu savā ģimenē/attiecībās? – Kurš cilvēks šajā pasaulē man tic? – Kad es pārstāšu attiecībās to, kas nodara man un mums ļaunu? – Kas mūsu ģimenei dod spēku (iedvesmu, enerģiju)? – Kā mainītos ikdiena, ja mūsu ģimene sāktu … (brīva vieta nodomam)? – Ar ko es piepildītu savu ģimenes dzīvi, ja nebūtu nekādu ierobežojumu un katram Jūsu iesākumam būtu garantēti 100% panākumi? Pierakstiet savas atbildes, atklājumus un tad jau tālāk zināsiet ko ar to darīt!

HideRadīšana vienmēr noris straujāk kopā ar fiziskām darbībām!!

Ja rodas neskaidrības vai gribat vēl vairāk – sazinieties ar mums

tel.: (+371) 26 32 26 66 Armands Melvags tel.: (+371) 27 70 02 27

e-pasts: success[at]successlab.lv

SuccessLAB, SIA

Reģ.Nr. 51203040901

Birojs: Audēju iela 15, kab. 504, Rīga, LV-1050

Koučsesija/Koučings

Koučsesija/Koučings

Mums uzticas: