SuccessLAB

Rezultātus un panākumus rada trīs vienkārši vārdi

Skaidrība

Uzticība

Enerģija

Kādus rezultātus gribi sasniegt tu?

Tagad & Šeit

Sazināties ar mums

Kas ir koučings?

Koučings ir efektīga sadarbības metode starp profesionālu kouču un klientu, tā, lai šajā procesā klients sasniegtu vislabāko rezultātu jeb mērķi.

Mums patīk, ka šī metode vieglā, iedvesmojošā un radošā veidā palīdz sasniegt konkrētus un negaidīti augstus rezultātus.- SuccessLAB

Klients mērķa sasniegšanas procesā spēcīgi:

 • attīstīta savu ģenialitāti,
 • atklāj jaunus veidus kā iegūt iedvesmu,
 • apgūst jaunus un vieglus mācīšanās (iemācīšanās) veidus,
 • personīgi izaug,
 • kļūt efektīvs visās dzīves jomās un sasniedz izvirzītos mērķus,
 • dzīvo piepildītu čempiona dzīvi,
 • rada tādu dzīvi, kurā patiesi vēlas dzīvot.

Pasaulē pastāv dažādas koučinga skolas un virzieni. Kouča profesionālo izglītību esam apguvši pasaulē lielākajā koučinga skolā – Starptautiskajā Ēriksona Koučinga Univesristātē (Erickson College International & Erickson Coaching International), kas dibināta 1980.gadā un atrodas Kanādā. Tālāk savu meistarību esam slīpējuši arī pie citiem meistariem. Sīkāk par termina koučs un koučings skaidrojumu, koučinga rāšanās vēsturi, attīstību lasiet Koučinga vēsture un attīstība no www.mind.lv

Koučinga mērķis ir palīdzēt cilvēkam atvērt viņa iekšējo potenciālu, noskaidrot viņa galvenās vērtības un augtāko mērķu redzējumu, un iemācīties efektīgi realizēt jebkurus dzīves projektus. Tie var būt jaunas prasmes apguve vai atbrīvošanās no kāda kaitīga ieraduma vai jauna biznesa palaišana.- Merilina Atkinsone, ECI dibinātāja un prezidente

Daži svarīgākie fakti par Starptautisko Ēriksona Koučinga Univesristāti (Erickson Coaching International jeb ECI)

 • ECI piedāvā vairāk kā 20 profesionālās apmācības programmas un apmāca koučus, trenerus, psihologus, vadītājus un biznesa īpašniekus tādās jomās kā attīstība, pārmaiņu vadība, līderība, komandas rezultātu paaugstināšana, uzņēmumu vadība, cilvēkresursu vadība, u.c.
 • ECI katru gadu absolvē vairāki tūkstoši sertificētu kouču visā pasaulē.
 • ECI pārstāvniecības ir 45. pilsētās, 28. valstīs, pasaules 4. kontinentos.
 • 2009. gadā  ICF (International Coaching Federation) ECI kouču apmācības programmu “Koučinga māksla un zinātne” (“The Art & Science of Coaching”) atzina par Koučinga Zelta Standartu.
 • Kopš 2011.gada Ēriksona Koučinga Koledža (Erickson Coaching International) ir lielākā kouču apmācības iestāde pasaulē.
 • ECI misija “CHANGING THE WORLD ONE CONVERSATION AT A TIME!”
 • Papildus informāciju iespējams iegūt www.erickson.edu un www.erickson.org.ru

Ēriksona koučings atšķiras ar to, ka nav direktīvs un balstās uz Miltona Ēriksona (Milton Hyland Erickson) ģenialitāti atverošiem principiem.

Mums katram ir visi nepieciešamie resursi, lai realizētu iecerēto. Svarīgi ir šos resursus pareizi atvērt.- Merilina Atkinsone, ECI dibinātāja un prezidente
Pastāv individuālais un grupas koučings, kuri dalās sīkāk.

Individuālais (vienam cilvēkam): 

Grupas (vienlaicīgi ar diviem un vairāk cilvēkiem):

 • Komandas koučings
 • Ģimenes koučings
 • Vecāku koučings

Kā arī koučingu iedala biznesa un dzīves līdzsvara (lifecoaching) koučingā.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Kam?

Biznesam

 • Ienesīgam un uzticamam
 • Elastīgam un efektīvam
 • Enerģiskam un iedvesmojošam

Personībai

 • Mērķtiecīgai un proaktīvai
 • Elastīgai un kaislīgai
 • Harmoniskai un veselai

Ģimenei

 • Laimīgai un mīlošai
 • Atbalstošai un smaidošai
 • Bagātai un pilnvērtīgai

Mums uzticas: