SuccessLAB

Individuālais koučings

  • Dzīves līdzsvaram
  • Pārmaiņu ieviešanai
  • Talantu atvēršanai un karjerai

Treniņi tev

  • Pārrunu vadīšanai
  • Jaunu iemaņu apgūšanai
  • FUN'am un rezultātam

Efektīvie atRisinājumi

  • Laika plānošanai
  • Efektivitātei
  • Palīdzībai

SuccessLAB© panākumu sistēma

Kompleksa risinājums. Sistēmas pieeja

Uzzināt vairāk

Personībai

Katras radīšanas sākumā ir doma un izteikts nodoms. Vārdi patiesi RADA!! Tieši atverošie jautājumi rod atbildes un konkretizē apzinātu nodomu, lai sāktos pats radīšanas process!!

“Ja mana būtu viena stunda laika, lai atrisinātu problēmu, no kuras tieša risinājuma būtu atkarīga mana dzīve, tad es pirmās 55 minūtes veltītu atbilstoša jautājuma formulēšanai. Tad, kad man būtu atrasts īstais jautājums, es varētu šo problēmu atrisināt daudz īsākā laikā nekā 5 minūtes.- Alberts Einšteins

Uzdrošinieties arī Jūs BŪT savas dzīves apzināts (-a) RADĪTĀJS (-A)! Vairojiet sev vēl vairāk patiesus panākumus, prieku, harmoniju un mīlestību uzdodot atverošos jautājumus!! Kā piemēram:

– Kad es jūtos gandarīts (-a), laimīgs (-a)? – Kas man padodās vislabāk? – Ko es vēlos un ko es gribu? – Kādu jautājumu man neviens nav uzdevis, kas stimulētu radīt harmonisko dzīvi? – Ar ko es piepildītu savu dzīvi, ja nebūtu nekādu ierobežojumu un katram Jūsu iesākumam būtu garantēti 100% panākumi? Pierakstiet savas atbildes, atklājumus un tad jau tālāk zināsiet ko ar to darīt!

HideSvarīgi!

Radīšana vienmēr noris straujāk kopā ar fiziskām darbībām!!

Ja rodas neskaidrības vai gribat vēl vairāk – sazinieties ar mums: 

tel.: (+371) 26 32 26 66 Armands Melvags tel.: (+371) 27 70 02 27

e-pasts: success[at]successlab.lv

SuccessLAB, SIA

Reģ.Nr. 51203040901

Birojs: Audēju iela 15, kab. 504, Rīga, LV-1050

Mums uzticas: